Monsterbox Throwdown -   

Athlete
Place
Total Points
Jairo Reyes 619 Athletics 1st
points
Stian Borsheim 2nd 0
points
Jonas Glendrange 3rd 0
points
Jose Otero 4th 0
points
edwin andres 5th 0
points
Monsterbox Throwdown   -